GARANCIJA

POLITIKA GARANCIJE

Postoji minimalna jednogodišnja garancija za oštećenje kvalitete na bilo koji predmet kupljen preko web stranice HK AIHOME, međutim, postoje dva uvjeta
koji nisu pokriveni garancijom HK AIHOME:

Umjetno oštećenje nije uključeno u HK AIHOME garanciju.
Ako je vaš uređaj kupljen izvan HK AIHOME pošto imamo brojne distributere, nećemo preuzeti nikakvu odgovornost za to.

•Informacije

Ovo ograničeno jamstvo počinje od prvobitnog datuma kupovine i vrijedi samo za proizvode kupljene putem web stranice HK AIHOME.Za dobijanje garancije
servis, kupac mora kontaktirati HK AIHOME radi utvrđivanja problema i servisnih procedura.

•Garantni servis

Da biste dobili uslugu pod ovom Ograničenom garancijom, priložili ste račun o prodaji ili uporedivi dokaz o prodaji koji pokazuje originalni datum
kupovinu.

Budući da se radi o B2B poslovanju u inozemstvu koje uključuje velike naknade za otpremu u inozemstvo, stoga su garancijske usluge koje će HK AIHOME pružiti online
tehnička podrška i davanje besplatnih rezervnih dijelova.

Period garancije:
Jedna (1) godina

dijelovi:
Jedna (1) godina